Blogi sisältää aloittelevan sijoittajan mietteitä sijoittamisesta ja arvonmäärityksen sietämättömästä keveydestä

sunnuntaina, toukokuuta 10, 2015

Salkkuyhtiöiden osavuosikatsauksia Q1/15 osa 2

Q1 sujui salkkuyhtiöilläni pääasiassa varsin hyvin. Poikkeuksena tästä oli ehkä selvimmin Alma media, jonka liikevaihtotosin laski melko maltillisesti vain 1,1%. Käyttökate laski kuitenkin 5,3% ja liikevoitto 16,9%. Tulos laski 14,7%. Verkkoliiketoiminta kasvoi, mutta vain marginaalisesti kasvun jäädessä tällä neljänneksellä 0,3%:iin. Kvartaali ei tietysti vielä kaikkea kerro, mutta jatkossa verkkoliiketoiminnan täytyisi kasvaa selvästi enemmän, jotta yhtiö pystyisi kompensoimaan painetun median laskusta johtuvan liikevaihdon supistumisen. Aika näyttää kuinka käy. Tässä vaiheessa Alma media vaikuttaa olleen melko huono sijoitus, mutta kohtuullinen osinkotuotto lohduttaa hieman. Haluaisin kuitenkin vielä nähdä, miten firma pärjää paremmassa suhdanteessa, ennen kuin teen lopullisia johtopäätöksiä.

Atrion raportoi jälleen hyvän tuloksen. EPS kasvoi 11% vuoden takaisesta. Ainoa ehkä lievästi negatiivinen asia oli se, että yhtiö on joutunut panostamaan enemmän tuotekehityskuluihin viime aikoina. Toisaalta Atrionilla kyseiset kulut ovat olleet selvästi esim. Becton, Dickinson & Companya matalammat (n. 3,5% liikevaihdosta vs. n. 6% liikevaihdosta, lähde Morningstar), varsinaisista lääkeyhtiöistä (esim. Merck n. 18%) puhumattakaan.

Nokian Renkaat yllätti markkinat positiivisesti raportoimalla odotuksia paremman tuloksen. Tikkurilan vahvan tuloksen myötä olin osannut tällaista toivoakin, sillä käsittääkseni Nokian Renkailla ruplan heikkous laskee Tikkurilaa enemmän myös kuluja. Tilikauden voittoon vaikutti merkittävästi myös verotuspäätös, jonka perusteella yhtiö palautti tulokseensa vuosien 2007-2010 lisäverot. Suurin helpotus sijoittajille lienee kuitenkin se, että yhtiö piti kuluvan vuoden ennusteensa ennallaan: "Vuonna 2015, olettaen valuuttojen muuntokurssien pysyvän nykyisellään, liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan laskevan hieman vuoteen 2014 verrattuna". Kasvu muilla markkinoilla on kompensoinut Venäjän ja IVY-maiden laskenutta liikevaihtoa.

Praxair jatkaa vakaata suoriutumistaan. Koko vuoden EPS:n ennustetaan kasvavan 4-8%. Q1 tulosta rasittivat lähinnä valuuttakurssit, joista en jaksa olla kovinkaan huolissani. Kasvuvauhtiinsa nähden osake on edelleen kohtuullisen arvokas P/E:n ollessa 20,5-19,7 kuluvan vuoden tulosennusteelle. Toki yhtiökin on varsin laadukas.

Protector Forsikring jatkoi hurjaa kasvuaan. Yhdistetty kulusuhde heikkeni kuitenkin hieman. Yhtiön sijoitustuotot paranivat vuoden takaisesta, mutta minun on vaikea nähdä miten tilanne voisi jatkua pidempään yhtä hyvänä. Korkorahastojen hyvät tuotot alkuvuonna selittyvät korkojen laskulla, mutta tilanne tullee pian käätymään (tästä on varoiteltu mm. Seligsonin toimesta jo pidempään, kts. esim. Phoebus-blogi 18/15. Protector näyttääkin reagoineen tilanteeseen ja osakkeiden ja mahdollisesti myös käteisen osuutta on nostettu (kts. täältä sivu 17). Mitenkään turvassa sijoitustuotot eivät nähdäkseni kuitenkaan ole ja uskon, että Protector on esim. Ifiä haavoittuvampi korkojen nousulle. Sinällään en kuitenkaan ole asiasta erityisen huolissani, koska perusbisnes näyttäisi olevan kunnossa. Nykyinen arvostustaso on kuitenkin tilanne huomioiden sellainen, etten ole osaketta lisäilemässäkään (johtuen myös siitä, että yhtiön osuus salkustani on paisunut varsin hyvän kurssikehityksen myös lähes 10 prosenttiin). Protector on myös päättänyt laajentaa liiketoimintaansa Britteihin. Koko vuoden ennustetta korjailtiin jälleen ylöspäin.

Myös Restamax jatkoi kasvuaan. Liikevaihto kasvoi vuoden takaisesta 53,6% ja liikevoitto peräti 800%. Kuluvan vuoden ohjeistus kuuluu seuraavasti: "Restamax arvioi konsernin saavuttavan tilikaudella 2015 yli 100 miljoonan euron liikevaihdon, sekä  käyttökatteen ja liikevoiton suhteellisesti paranevan edelliseen tilikauteen verrattuna." Erityisesti käyttökateprosentin sekä liikevoittoprosentin paraneminen on positiivista (kertonee ravintolaostoista saavutetun luvattu synergiaetua). Vähemmän positiivisena pitäisin sen sijaan sitä, korollisten nettovelkojen osuus on kasvussa ollen 21,4 miljoonaa euroa (vuoden lopussa 18,9 miljoonaa ja vuosi sitten 7,7 miljoonaa). Toki velkaraha on edelleen halpaa, mutta jossain vaiheessa korot tulevat kuitenkin todennäköisesti nousemaan. Nettovelkaantumisaste on tällä hetkellä 53,9%, mikä ei nyt vielä erityisen korkealta kuitenkaan vaikuta ja toisaalta aika taitaa olla suhteellisen otollinen kohtuuhintaisiin yritysostoihin.

Markkinoiden odotukset Sampoa kohtaa olivat korkealla ja yhtiö kykeni niihin vastaamaan. Erityisesti markkina-arvon muutokset huomioiva laaja tulos kasvoi hurjasti, mutta näkisin kyseessä olevan korkojen yllättävästä laskusta johtuvan seikan ja ilo siitä saattaa jäädä lyhytaikaiseksi. Joka tapauksessa myös operatiiviset tulokset paranivat ja vakuutusyhtiöiden kulusuhde parani. Kaikean kaikkiaan raportti siis vastasi hyvin pitkälti odotuksia.

Fenix Outdoorin tulosjulkistusta ja yhtiötä yleisemminkin aion kommentoida hieman myöhemmin erillisessä blogimerkinnässä.

Lainaa 500 - 30 000 euroa ilman vakuuksia tai takaajia Arkadia Rahoituksen kautta löydät helposti ja nopeasti juuri itsellesi sopivimman rahoitusratkaisun eri rahoitusyhtiöiden ja pankkien tarjonnasta.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti