Blogi sisältää aloittelevan sijoittajan mietteitä sijoittamisesta ja arvonmäärityksen sietämättömästä keveydestä

keskiviikkona, toukokuuta 06, 2015

Robit Rocktools osa 2, pintaa syvemmältä

Kirjoitin eilen lyhyehkön merkinnän listautumisantinsa aloittaneesta lempääläisestä Robit Rocktoolsista. Ajattelin vielä palata yhtiöön ja yrittää porautua yhtiöön vielä pintaa syvemmälle. Seuraavat mietteet (kuten kaikki muukin tuottamani blogin sisältö) ovat täysin amatöörin omaa pohdiskelua, eikä kenenkään kannata sitä käyttää perustana sijoitukselleen. Toivon kuitenkin herättäväni keskustelua eli kommentit ovat enemmän kuin tervetulleita.

Aloitetaanpa tarkastelu siitä, voisiko yhtiöllä olla tunnuslukujen perusteella kilpailuetua. Bruttokateprosentiksi saan viime vuoden tasekirjan pohjalta noin 35 (v. 2013 n. 33% ja v. 2012 n. 35 ja 2011 n. 36)). Tätä voinee pitää kohtuullisen hyvänä, mutta selvästä kilpailuedusta se ei kuitenkaan (tietenkään vielä yksistään) kerro.

Henkilöstökuluihin sekä muihin kuluihin on uponnut vuonna 2014 29% liikevaihdosta. Tämä vaikuttaa varsin kohtuulliselta. Tutkimus- ja tuotekehityskulujen osuus liikevaihdosta on yhtiön mukaan vain n. 1-2%. Katsauskauden tuloksen osuus liikevaihdosta on markkinointiesitteen mukaan ollut parina viime vuonna 6-7%. Vuonna 2012 se oli 3,6%. Lukuja voinee pitää kohtuullisina. Oman pääoman tuotto on kuitenkin ollut varsin hyvä, parina viime vuonna n. 23-25 % ja vuonna 2012 14,4%. Velan (korollinen) osuus omaan pääomaan verrattuna on noin 0,62, joka vaikuttaa kohtuulliselta.

Lukujen perusteella yhtiön kulurakenne vaikuttaa mielestäni melko hyvältä. Kilpailuedun suhteen en kuitenkaan ole erityisen vakuuttunut.

Yhtiö itse kertoo strategiastaan näin: "Robitin tarinan kivijalka on vahva ja määrätietoinen kansainvälistyminen ja pro-aktiivinen, pitkäjänteinen myyntityö." Tämä on tietysti hieno juttu, mutta mitään varsinaista kilpailuetua tämän perusteella havaitse.

"Olemme myös kehittäneet tuotantoteknologian, jonka avulla teemme massaräätälöityjä tuotteita kustannustehokkaasti. Pyrimme käyttämään tuotannossa automaatiota ja robotisointia tehokkaasti." Tämäkään ei vielä mielestäni turvaa kestävää kilpailuetua. "Yhtiön tuotantokonsepti on monistettavissa kohtuullisilla investoinneilla, mikä yhtiön johdon arvion mukaan mahdollistaa uuden  tuotantokapasiteetin luomisen olemassa oleville tai uusille maantieteellisille alueille kustannustehokkaasti ja nopealla aikataululla." Skaalautuvuus on tietysti kasvua ajatellen hieno juttu, mutta sekään ei mielestäni ole merkki kestävästä kilpailuedusta.

Robit keskittyy pelkästään porauksessa käytettäviin kulutusosiin ja "keskittymisen ansiosta yhtiö voi suunnata kaiken tutkimus- ja tuotekehitystyön, tuotannon sekä myynti- ja asiakaspalvelun  pelkästään kulutusosiin. Tämä mahdollistaa paremman ymmärryksen asiakkaiden tarpeista." Kapeaan segmenttiin keskittyminen saattaa olla järkevää, etenkin mikäli yhtiö pystyy tämän avulla saavuttamaan teknologisen ylivoiman ja sitä myötä kilpailuedun.

"Robit uskoo, että immateriaalioikeuksilla on kasvava merkitys sen liiketoiminnalle. Turvatakseen kilpailukykyisen ja innovatiivisen tarjonnan Robit jatkaa investointeja omiin ja teollisuuden yhteisiin tuotekehityshankkeisiin, jotka keskittyvät yksinomaan poraukseen liittyviin kulutusosiin. Yhtiö on mm. kehittänyt poraustulosten seurantaan ja mittaamiseen suunnitellun ja kotimaassa patentoidun Robit Sense Systems -teknologian. Yhtiö hakee teknologialle myös laajaa kansainvälistä patenttisuojaa. Robit jatkaa myös olemassa olevan patentti- ja immateriaalioikeusportfolionsa vahvistamista hankkimalla ja lisensoimalla strategisia patentteja, muita immateriaalioikeuksia ja teknologioita. Lisäksi yhtiö pyrkii puolustamaan maailmanlaajuisesti immateriaalioikeuksiaan loukkauksilta" Tämä kappale jäi minua hieman mietityttämään. Olettaisi, että Robitin tapaisella yhtiöllä olisi portofoliossaan useampiakin kansainvälisiä patentteja, jotka turvaisivat kilpailuetua ainakin hetkeksi. Ilmeisesti näin ei kuitenkaan ole.

En edelleenkään ole täysin vakuuttunut sen suhteen, onko yhtiöllä sellaista kestävää kilpailuetua, jota kilpailijat eivät halutessaan pysty kohtuullisella vaivalla kopioimaan.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti