Blogi sisältää aloittelevan sijoittajan mietteitä sijoittamisesta ja arvonmäärityksen sietämättömästä keveydestä

maanantaina, tammikuuta 05, 2015

Erityistilanne nimeltä Munksjö

Kuten aiemmin kirjoitin, aion jatkossa tarkastella Munksjötä hieman eri tavalla kuin salkkuni useimpia muita sijoituksia. Tämä johtuu siitä, etten ole täysin varma siitä onko Munksjö laatuyhtiö. Miten voisinkaan, sillä yhtiön historia on vielä varsin lyhyt.

Munksjö kertoo sijoittajamateriaalissaan, että erikoispaperialalle tulon kynnys on korkea. Tämän yhtiö kertoo johtuvan räätälöidyistä tuotteista, vaadittavasta tietotaidosta, pitkähköistä laadunvarmistusprosesseista ja siitä, että suurempien yhtiöiden valmistamilla paperituotteilla ei ole juurikaan yhteistä "bisneslogiikkaa" Munksjön tuotteiden kanssa. Yhdistymisen myötä Munksjöstä tuli pienten lampien uhkein kala. Yhtiön valmistamien erikoispapereiden kysynnän ennustetaan kasvavan suurimmissa tuoteryhmissä noin 2-4 prosenttia vuodessa. Lisäksi yhtiö kertoo etteivät sen tuotteet ole yhtä suhdanneherkkiä kuin paperiteollisuudella yleensä.

Tarkastellaanpa seuraavaksi sitä, millaisia yhtiöitä Warren Buffetin on tulkittu haluavan laatuyhtiöistä koostuvaan salkkuunsa: ensinnäkin yhtiön liiketoiminnan tulee olla riittävän yksinkertaista ja ymmärrettävää. Tämän kriteerin uskoisin Munksjön täyttävän. Toisena kriteerinä on esitetty yhtiön kykyä osoittaa kannattavuutensa menneisyydessä. Munksjön kohdalla historia on varsin lyhyt, joten tämä kriteeri ei ainakaan täysin täyty. Toisaalta kyseessä ei ole mielestäni myöskään käänneyhtiö, sillä yhtiö on kuitenkin pystynyt osoittaa kykenevänsä tekemään nykyisessä vaikeahkossa markkinatilanteessakin tulosta. Alalle tulon yhtiö kertoo olevan vaikeaa ja pitkän aikavälin näkymät ovat Munksjöllä nähdäkseni myös kohtuullisen suotuisat. Pörssiyhtiön johto on myös osoittanut kyvykkyytensä toteuttamalla luvatut säästöt aikataulun puitteissa.

Oman pääoman tuotto on Munksjöllä toistaiseksi ollut negatiivinen. Koko vuodelle 2014 4-traders ennustaa sen olevan 4,3% Korollista nettovelkaa yhtiöllä on 240 miljoonaa euroa ja velkaantumisaste on 57% ja omavaraisuusaste 35%. Mielelläni näkisin velan määrän jatkossa laskevan ja 4-tradersin ennuste arvioikin sen laskevan noin 100 miljoonaan euroon ensi vuoden loppuun mennessä. Kassavirtaa olen sivunnut aiemmassa merkinnässä. Osinkoa Munksjö saattanee maksaa laskujeni mukaan noin 50 senttiä, mikäli 12% EBITDA-tavoite saavutetaan. Tällöin oman pääoman tuottokin olisi todennäköisesti yli kymmenen.

Itse uskon noin 10% EBITDA:n olevan lähitulevaisuudessa mahdollisen. 4-traders ennustaa vuoden 2014 EBITDA:n olevan 104 miljoonaa euroa, joka vastaisi noin 9% EBITDA:a. Tällä hetkellä Munksjön hinta on noin 6,8 kertaa EV/EBITDA vuoden 2014 ennustetulle tulokselle. Osakkeet hankkiessani luku oli noin 6,1. Esimerkiksi UPM arvostetaan tällä hetkellä EV/EBITDA kertoimella 8 ja Huhtamäki peräti kertoimella 10,8. Molemmat yhtiöt ovat toki toistaiseksi Munksjötä kannattavampia, mutta nähdäkseni pelkkä arvostuskertoimien nousu (jonka uskon mahdollisesta tulosparannuksesta seuraavan) takaa skenaariossani kohtuullisen tuoton, sillä EV/EBITDA-kerroin 8 nostaa laskujeni mukaan osakkeen kurssin noin 11 euroon. Mikäli näin käy pohdittavaksi jää kotiutanko voitot vai uskonko yhtiön pitkän aikavälin potentiaaliin.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti